Wat en voor wie?

Wij bieden hulp aan op praktisch en sociaal gebied; per aanvraag en situatie zal worden gekeken of die hulp door een van onze vrijwilligers kan worden geboden.

Enkele voorbeelden:

Uit de genoemde voorbeelden wordt duidelijk dat het kan gaan om iets eenmaligs, maar ook een langer durend kontakt kan nodig zijn.

Wat bieden wij niet:

Gezien de praktische uitvoerbaarheid van hulp beperken we ons tot Vollenhove en St. Jansklooster en het woongebied van onze kerkelijke gemeenschap.

Informatie/hulpaanvraag

Wilt u informatie, hebt u een hulpvraag of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, neem dan kontakt op met onze coördinat, telefonisch of via de onderstaande emailadres.

Lucie van der Niet: 06-43145074

zorgsaam@hervormdvollenhove.nl