Zorgsaam

Hulp en steun voor iedereen, binnen en buiten de kerk, op praktisch en sociaal gebied, dat is waar Zorgsaam voor staat.

Zorgsaam is ontstaan uit de samenwerking tussen de Gereformeerde Johanneskerk en de Hervormde Gemeente Vollenhove-St. Jansklooster. Ze is opgezet om een vangnet te zijn voor mensen die hulp nodig hebben op praktisch en/of sociaal gebied. De burgerlijke overheid trekt zich terug door gebrek aan beschikbare middelen en menskracht. Voor de hulp vanuit de zorgaanbieders geldt hetzelfde. Het beroep op zelfredzaamheid neemt toe. Helaas is die zelfredzaamheid niet altijd voldoende.

Vanuit de Bijbelse opdracht om uit liefde om te zien naar onze naaste is onze missie dan ook: gemeenteleden in beweging brengen voor onze naaste binnen en buiten de kerk. Zo brengen we de opdracht van Jezus, om een naaste te zijn, in praktijk. De Bijbel spreekt daarover in:

Johannes: 13:34
“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben”.

1 Johannes 3:18
“Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden”.

Mattheus 25: 35-36
“Want Ik had honger en jullie gaven mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe”.

Zorgsaam is een organisatie van vrijwilligers, die op vrijwillige basis, zonder geldelijke vergoeding, hulp bieden. Leeftijd of lid zijn van een kerkgenootschap is niet maatgevend.

Ons doel is dan ook: samen met vrijwilligers uit onze gemeente praktische en sociale hulp bieden en zodoende ook de onderlinge gemeenschap binnen onze gemeente bevorderen.